Ansökan

Ansökan till Förskolan/Förskoleklass/Åk 1-9. Lilla Äventyret & Grundskolan Äventyret

 
Personuppgifter Elev
Elev *
Elev
År/Termin
Önskar fritidsplats *
Kön
(Gata, postnummer, ort)
Personuppgifter Vårdnadshavare (1)
Vårdnadshavare (1) *
Vårdnadshavare (1)
(Gata, postnummer, ort)
(bostad/mobil/arbete)
Personuppgifter Vårdnadshavare (2)
Vårdnadshavare (2)
Vårdnadshavare (2)
(Gata, postnummer, ort)
(bostad/mobil/arbete)
Nuvarande förskola/skola
 

Personuppgifter avseende varje elev samt dess vårdnadshavares personuppgifter inhämtas, hanteras, delas, lagras och gallras i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR.