Jobba med oss

Vill du bli en del av Äventyret? Vad roligt. Om du inte redan gjort det ber vi dig läsa om vår pedagogik och den profil vi arbetar efter. Tycker du det känns spännande?

På Äventyret brinner vi för elevernas framtid. Vi lever och andas den kommunikativa pedagogiken. Det genomsyrar inte bara undervisningen utan Äventyret som arbetsplats. Exempelvis har även vi pedagoger en kontinuerlig lyssnargrupp som leds av en utbildad samtalsledare. Där är målsättningen att reflektera och sätta ord på sina egna upplevelser i arbetet och att lyssna och reflektera kring kollegornas upplevelser. Vi ser att det bidrar till ett öppet klimat där vi kan dra lärdomar av varandra och hjälper varandra att utvecklas i vårt arbete.

Vi vet att pedagoger och skolpersonal spelar en betydande roll för ett barns framtid. Tillsammans med hemmiljön lägger vi grunden för deras världsbild och deras förmåga att möta, hantera och bemästra de utmaningar som vuxenlivet kantas av. Ett ansvar som vi tar på mycket stort allvar.

Utifrån elevernas egen lust och nyfikenhet tränas de på att ta eget ansvar och planera sina veckor och dagar. Ofta kan du se elever som ger sig ut på friluftsäventyr, som ritar, läser, pratar, pysslar och skriver. Samtidigt. För den som besöker skolan för första gången kan det tyckas märkligt. Men det ställer stora krav på våra fantastiska pedagoger för att handleda, utmana och stötta eleverna.

För oss som arbetar på Äventyret är detta något självklart. Precis som att vi gärna vill hitta den bästa lösningen på problem – oavsett vem som äger problemet från början. Vi hjälps åt och stöttar varandra på riktigt. För att säkerställa att vi, tillsammans, kan skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för våra elever.

 
 

Lediga tjänster

Lediga tjänster publiceras på Arbetsförmedlingen.

Spontanansökan
Vi tar alltid emot spontanansökningar. Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till info@aventyret.net så hör vi av oss.

Har du frågor om Äventyret som arbetsplats? Kontakta vår rektor och förskolechef Britt-Marie Lithammer på 072-200 36 03 eller
britt-marie.lithammer@aventyret.net.

Intresseanmälan

Namn *
Namn