illustration_8.jpg

Här börjar äventyret.

På Äventyret lär vi oss för livet. Eleverna blir utmanade i att fatta egna beslut och ta en aktiv roll i sitt lärande. Vi arbetar efter den kommunikativa pedagogiken. Där är egen planering, självreflektion och lyssnargrupp en viktig del av undervisningen – varje vecka. Det ställer höga krav på elevens ambition men även på stödet från både pedagoger och hemmiljön. Resultatet blir att eleven får möjlighet att utveckla sin förmåga att leda sig själv och andra. En förutsättning för att kunna ta sig an en mängd framtida utmaningar.

Välkommen till Grundskolan Äventyret från förskoleklass till årskurs 9 och Lilla Äventyret för förskolebarn mellan 1–5 år. Du hittar oss på Norra Haga i Västerås.

Om oss

 

Grundskolan Äventyret och förskolan Lilla Äventyret drivs av Stiftelsen Äventyret. Till grundskolan hör även fritidsverksamhet.

 
 
 

Grundskolan Äventyret:

Årskurs: F–9

Antal elever: 150 st

Antal pedagoger: 30 st

Grundades: 2009

 

Förskolan Lilla Äventyret:

Ålder: 1–5 år

Antal barn: 42 st

Antal pedagoger: 8 st

Grundades: 2010

 

Vill du följa med?

Vill ni ställa ert barn i kö till en plats hos oss? Fyll i ansökningssblanketten och skicka den till oss. Har du frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta expeditionen på telefon 072-250 36 20 eller via mail till info@aventyret.net